Dan Helmer là một Trung tá trong Lực Lượng Trừ Bị Hoa Kỳ. Dan tốt nghiệp trường Võ Bị West Point, đã được học bổng danh giá Rhodes Scholar, và đã từng tham chiến tại Iraq và Afghanistan. Hiện nay, Dan đang trợ giúp công việc điều hành cho một tổ chức y tế lo chăm sóc sức khỏe cho các cựu chiến binh. Dan hiện đang sống tại Miền Bắc Virginia và vợ là Karen, một giáo viên trường công lập cùng với hai con, Aaron và Harris, đang theo học Trường Công Lập Quận Fairfax.

Dan là con trai của một di dân và là cháu nội của một gia đinh ti nạn. Ông bà nội của Dan là người đã may mắn sống sót và trốn thoát được qua Mỹ từ trại sát sinh của Đức Quốc Xã thời Thế Chiến Thứ Hai. Dan luôn luôn ao ước được dip phục vụ đất nước đã dang tay cưu mang gia đình mình. Ước vọng tha thiết này đã thúc đẩy Dan tình nguyện vào trường võ bị West Point, rồi lần lượt tham gia các chiến trường Iraq, Afghanistan và Đại Hàn. Mộng ước này giờ đây lại thúc giục Dan hăng hái ra tranh cử chức vụ Dân Biểu tại hai Quận Fairfax và Prince William.

Nếu đắc cử, được chánh thức làm việc tại Richmond, Dan sẽ đặc biệt quan tâm đấu tranh cho quyền lợi của quý vị cao niên như tình trạng giá tiền thuốc đã bị tăng lên quá cao và những người đã có mắc bịnh sẵn sẽ không còn gặp phải khó khăn khi đi mua bảo hiểm.

Về vấn đề kiểm soát súng, Dan chủ trương những ai muốn mua súng thì phải được điều tra hồ sơ cá nhân kỹ lưởng, khí giới cần phải được xử dụng an toàn hầu giảm bớt nạn xử dụng súng bạo động.

Dan sẽ tranh đấu đảm bảo không để các chính trị gia xen vào một vấn đề mà thực sự phải do chính các người phụ nữ và bác sĩ của họ quyết định.

Dan cũng có quyết tâm phải ngăn chận các chủ nợ không được cho vay bóc lột gia đình các quân nhân tại ngủ và các sinh viên.

Dan ra tranh cử vì hiểu rằng đây là lúc đồng bào cần một Dân Biểu biết đặt quyền lợi đồng bào lên trên quyền lợi cá nhân và lợi ích chính trị đảng phái.